Välkommen till Osir AB!

Vi är er partner när det gäller teknisk support, allt från stora maskinflyttar till mindre reparationer av allehanda utrustning.
Vi lagar allt förutom mat...

Inget jobb är för stort, besvärligt eller smutsigt, vi älskar utmaningar.

Våra kunder finns främst inom industrin och shippingen men alla är välkomna.

Vår affärsidé är att kunna erbjuda kunden fullservice vad det gäller tekniska arbeten med en bred kompetens. Vår personal är flexibel och duktiga på att lösa problem.

Vid haverier eller driftstopp är det inte ovanligt att man får arbeta dygnet runt tills problemet är löst, men det är sådant som hör till våran vardag.

Vi är till största delen ute hos kunden och utför arbetet, men vi har även en serviceverkstad på 400 m2 med komplett maskinpark för allehanda reparationsarbeten.

Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.

OSIR AB

Osir startades 2003 och i sin nuvarande sedan 2006 och drivs av David Bäckerbo, som har en bakgrund som reparatör till sjöss. Företaget verkar främst in om shipping och tung industri där man tillhandahåller servicetjänster som bland annat mekaniska reparationer, underhåll, installationer, maskinflyttar och betongfundament. Verksamheten är i huvudsak ambulerande och sker oftast ute hos kunden som kan vara ett fartyg, stålverk, mekanisk verkstad, pappersbruk eller liknade. Osir har även en egen serviceverkstad som ligger på Orust. I verkstaden som är på 400 m2 kan vi utföra alla typer av arbeten. Osir sysselsätter för närvarande ca 10 personer, men tar in personal efter behov vid större projekt, vilket är vanligt. Företaget har ökat i omsättning kontinuerligt de senaste åren och utvecklats positivt, vilket förhoppningsvis kommer att fortsätta.

Kunder

Osir har många olika kunder men i huvudsak företag. De flesta kunderna är återkommande där nya tillkommer fortlöpande allt eftersom företaget växer. Osir har serviceavtal med flera kunder där vi åtagit oss att tillhanda serviepersonal på kort varsel, något som kunderna uppskattar. Titta gärna lite i vårat bildgalleri där kan man se bättre lite vad vi sysslar med.

Referenser

Midrock Rodoverken
Ljungholm Engineering
Karlhenrys Maskinservice
Pallas Group
Cliff- modell och produktion
Metalock Engineering
Bastia marine
Gesab Energy Systems
Väderötank
Dalkia